Obchodní podmínky eKutil.cz s.r.o. 

Základní ustanovení
Tyto obchodní podmínky (dále jen OP) upravují vztahy mezi prodávajícím a kupujícím v oblasti prodeje zboží. Právní vztahy prodávajícího s kupujícím výslovně neupravené těmito OP se řídí příslušnými ustanoveními zákona č.40/1964 Sb., Občanský zákoník, (dále jen Zákon) jakož i předpisy souvisejícími.
Prodávajícím (dále jen Prodávající) je eKutil.cz s.r.o. , adresa: Drahobuz 21, 411 45 Drahobuz. 

Kupujícím (dále jen Kupující) je subjekt, který s Prodávajícím uzavřel smlouvu nebo ústní dohodu o koupi zboží. Zboží je dodáno způsobem, který si Kupující sjedná s Prodávajícím. Možností je osobní odběr na sjednaném místě, nebo dodání soukromou dopravní službou.

Ochrana osobních údajů
Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje svěřené Kupujícím jsou důvěrné a budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s Kupujícím. Nebudou nijak zveřejněny či poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí objednaného zboží.

Odstoupení od smlouvy
V souladu se zákonem č.367/2000 Sb., má Kupující právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží v případě, že zboží objednal jinak než osobně a bylo mu doručeno libovolnou přepravní službou. Toto právo je podmíněno nákupem jako fyzická osoba (nikoliv na IČ).
Pokud se tak Kupující rozhodne, musí nepoškozené a nerozbalené zboží bez známek užívání nebo opotřebování v původním obalu poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání) na adresu určenou Prodávajícím.

Ceny 
Uvedené ceny jsou maloobchodní s DPH 21% a nezahrnují cenu přepravy.

Přepravní podmínky
Dodání provádíme osobně na sjednaném místě nebo přepravní firmou. Zboží je dodáváno do 14-ti pracovních dnů. Cena dopravy je závislá na hmotnosti a množství odebraného zboží. Způsob balení závisí na množství a hmotnosti zboží.

Způsob platby
Platby za zboží se provádí dvojím způsobem:
1. Zaplacení při odběru od přepravní firmy (dobírka)
2. Předplacení (po obdržení objednávky zašleme fakturu pro-forma), po obdržení příslušné částky na b.ú. (platí i pro použití elektronické platby pomocí služby PayPal, atd.) dochází k vyslání zásilky. Při vyplňování objednávky je zapotřebí doplnit způsob platby.

Objednávky 
Objednávky lze vysílat výhradně prostřednictvím elektronické pošty, objednávkového formuláře na www.ekutil.cz
V obsahu objednávky nesmí chybět: Jméno, Příjmení, Ulice, PSČ, Město, telefon, Dodací a fakturační adresa, (v případě dalších prodejců, navíc IČ, DIČ, Název firmy).

Záruční podmínky
Délka záruční doby se řídí platnými ustanoveními Zákona, činí tedy minimálně 24 měsíců, s výjimkami stanovenými Zákonem. Záruční doba začíná běžet od převzetí zboží Kupujícím.
Kupující je povinen ve vlastním zájmu zajistit prohlídku zboží co nejdříve po jeho převzetí a zjištěné vady oznámit neprodleně prodávajícímu. Je-li zboží Kupujícímu dodáno v porušeném transportním obalu, je Kupující oprávněn zboží nepřevzít.
Při dodání zboží dopravní službou se reklamace zboží poškozeného při přepravě řídí reklamačním řádem dotyčného přepravce. Takto způsobené vady zboží nelze reklamovat u Prodávajícího. V případě, že se po převzetí zboží Kupujícím vyskytnou v záruční době vady zboží, může Kupující u Prodávajícího bez zbytečného odkladu uplatnit svou oprávněnou reklamaci.
Prodávající neodpovídá za vady, na které byl Kupující v době uzavírání smlouvy upozorněn. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy ve všech případech stanovených Zákonem. V případě odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší a smluvní strany jsou si povinny vrátit vše, co si na jejím základě poskytly.

Reklamace
Reklamace se uplatňují v místě k tomu určeném Prodávajícím. Výjimku může udělit Prodávající na základě domluvy s Kupujícím (písemně, telefonicky, e-mailem) s přihlédnutím k okolnostem a překážkám na straně Kupujícího (např. dostupnost).
Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s Kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty se Kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu. Kupující musí vadné zboží zaslat na vlastní náklady na adresu určenou Prodávajícím. Balík musí být označen viditelně "Reklamace" a obsahovat:
- reklamované zboží (vč. kompletního příslušenství)
- kopii nákupního dokladu (záruční list)
- podrobný popis závady
- dostatečné kontaktní údaje Kupujícího (adresa, telefonní číslo)
Zpáteční cestu (po vyřízení oprávněné reklamace) hradí Prodávající. V případě neoprávněné reklamace (závada vznikla špatným použitím nebo chybnou manipulací apod.) bude Kupujícímu účtován poplatek za lokalizaci a opravu závady a zboží bude na náklady Kupujícího zasláno na jeho adresu. Kupující je povinen toto uhradit ve stanoveném termínu, nejpozději však do 14 (čtrnácti) dnů od ukončení reklamačního řízení.
Kontakt
V případě jakýchkoli dotazů nás neváhejte kontaktovat:

Mobilní telefon: +420-608-777-172

Email:iTato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

WEB: www.ekutil.cz

eKutil.cz s.r.o. 

Adresa:

Spisová značka: C 34922 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem zapsáno 8. prosince 2014

IČ: 03623203, DIČ: CZ03623203

Sídlo firmy: Drahobuz 21, 411 45,Česká Republika